Dasar Privasi Think QuranThink Quran (“kami,” “kita,” atau “kami”) komited dan memahami kepentingan untuk melindungi privasi anda. Dasar Privasi ini menerangkan cara maklumat peribadi anda dikumpulkan, digunakan, dan dikongsikan oleh Think Quran.

Dasar Privasi ini terpakai ke atas penggunaan laman web kami, dan subdomain yang berkaitan (secara kolektif, "Perkhidmatan" kami) bersama dengan aplikasi kami, Think Quran. Dengan mengakses atau menggunakan Perkhidmatan kami, anda menunjukkan bahawa anda telah membaca, memahami, dan bersetuju dengan pengumpulan, penyimpanan, penggunaan, dan perkongsian maklumat peribadi anda seperti yang dijelaskan dalam Dasar Privasi ini dan Terma Perkhidmatan kami.

1. Definisi Untuk membantu menjelaskan perkara sejelas mungkin dalam Dasar Privasi ini, setiap kali mana-mana istilah ini dirujuk, ia ditakrifkan dengan jelas sebagai:
 1. Kuki: sejumlah kecil data yang dihasilkan oleh laman web dan disimpan oleh pelayar web anda. Ia digunakan untuk mengenal pasti penyemak imbas anda, menyediakan analitik, mengingati maklumat tentang anda seperti pilihan bahasa anda atau maklumat log masuk.
 2. Syarikat: apabila polisi ini menyebut “Syarikat,” atau “kami,” ia merujuk kepada Think Quran yang bertanggungjawab untuk maklumat anda di bawah Terma & Syarat ini.
 3. Negara: tempat di mana Think Quran atau pemilik/pengasas berada, dalam kes ini ialah Malaysia.
 4. Pelanggan: merujuk kepada syarikat, organisasi atau orang yang mendaftar untuk menggunakan Perkhidmatan Think Quran untuk mengurus perhubungan dengan pengguna atau pengguna perkhidmatan anda.
 5. Peranti: sebarang peranti yang disambungkan ke internet seperti telefon, tablet, komputer atau mana-mana peranti lain yang boleh digunakan untuk masuk ke Think Quran dan menggunakan perkhidmatan tersebut.
 6. Alamat IP: Setiap peranti yang disambungkan ke Internet diberikan nombor yang dikenali sebagai alamat protokol Internet (IP). Nombor ini biasanya diberikan dalam blok geografi. Alamat IP selalunya boleh digunakan untuk mengenal pasti lokasi dari mana peranti bersambung ke Internet
 7. Kakitangan: merujuk kepada individu yang diambil bekerja dengan Think Quran atau di bawah kontrak untuk melaksanakan perkhidmatan bagi pihak salah satu pihak.
 8. Data Peribadi: apa-apa maklumat yang secara langsung, tidak langsung, atau berkaitan dengan maklumat lain — termasuk nombor pengenalan peribadi — membenarkan pengenalan atau pengecaman orang asli.
 9. Perkhidmatan: merujuk kepada perkhidmatan yang disediakan oleh Think Quran seperti yang diterangkan dalam terma berkaitan (jika ada) dan pada platform ini.
 10. Perkhidmatan pihak ketiga: merujuk kepada pengiklan, penaja peraduan, rakan kongsi promosi dan pemasaran, dan orang lain yang menyediakan kandungan kami atau produk atau perkhidmatan yang kami fikir mungkin menarik minat anda.
 11. Laman web: Laman Think Quran, yang boleh diakses melalui URL ini: https://thinkquran.com
 12. Anda: orang atau entiti yang berdaftar dengan Think Quran untuk menggunakan Perkhidmatan ini.

2. Apakah maklumat yang kami kumpulkan?
 1. Kami mengumpul maklumat daripada anda apabila anda melawati laman web/aplikasi kami, mendaftar di laman kami, membuat pesanan, melanggan buletin (newsletter) kami, menjawab tinjauan atau mengisi borang
 2. Nama / Nama Pengguna
 3. Nombor Telefon
 4. Alamat E-mel
 5. Nombor kad debit/kredit
 6. Kata laluan

Kami juga mengumpul maklumat daripada peranti mudah alih untuk pengalaman pengguna yang lebih baik, walaupun ciri ini adalah pilihan sepenuhnya:
 1. Galeri Foto (Gambar): Memberi akses galeri foto membolehkan pengguna memuat naik sebarang gambar dari galeri foto mereka, anda boleh set galeri foto tidak diakses untuk laman web/aplikasi ini dengan selamat.


3. Bagaimanakah kami menggunakan maklumat yang kami kumpulkan?
Mana-mana maklumat yang kami kumpulkan daripada anda boleh digunakan bagi tujuan berikut:
 1. Untuk menyesuaikan pengalaman anda (maklumat anda membantu kami bertindak balas dengan lebih baik kepada keperluan individu anda)
 2. Untuk menambah baik laman web/aplikasi kami (kami sentiasa berusaha untuk menambah baik laman web/aplikasi kami berdasarkan maklumat dan maklum balas yang kami terima daripada anda)
 3. Untuk menambah baik perkhidmatan pelanggan (maklumat anda membantu kami bertindak balas dengan lebih berkesan kepada permintaan perkhidmatan pelanggan dan keperluan sokongan anda)
 4. Untuk memproses transaksi
 5. Untuk mengurus peraduan, promosi, tinjauan atau ciri laman yang lain
 6. Untuk menghantar emel berkala


4. Bilakah Think Quran menggunakan maklumat pengguna akhir daripada pihak ketiga?
Think Quran akan mengumpulkan Data Pengguna Akhir yang diperlukan untuk menyediakan perkhidmatan Think Quran kepada pelanggan kami.
Pengguna akhir secara sukarela boleh memberikan kami maklumat yang telah mereka sediakan di laman media sosial. Jika anda memberikan kami sebarang maklumat sedemikian, kami akan mengumpul maklumat yang tersedia secara umum daripada laman media sosial yang anda nyatakan. Anda boleh mengawal berapa banyak maklumat laman media sosial anda didedahkan kepada umum dengan melawati laman ini dan menukar tetapan privasi anda
5. Bilakah Think Quran menggunakan maklumat pelanggan daripada pihak ketiga?
Kami menerima beberapa maklumat daripada pihak ketiga apabila anda menghubungi kami. Contohnya, apabila anda menyerahkan alamat e-mel anda kepada kami dengan menunjukkan minat untuk menjadi pelanggan Think Quran, kami menerima maklumat daripada pihak ketiga yang menyediakan perkhidmatan pengesanan penipuan automatik kepada Think Quran. Kadangkala, kami juga mengumpul maklumat yang disediakan secara terbuka di laman media sosial. Anda boleh mengawal berapa banyak maklumat laman media sosial anda didedahkan kepada umum dengan melawati laman ini dan menukar tetapan privasi anda.

6. Adakah kami berkongsi maklumat yang kami kumpulkan dengan pihak ketiga?
 1. Kami mungkin berkongsi maklumat yang kami kumpulkan, peribadi dan bukan peribadi, dengan pihak ketiga seperti pengiklan, penaja peraduan, rakan kongsi promosi dan pemasaran, dan orang lain yang menyediakan kandungan kami atau produk atau perkhidmatan yang kami fikir mungkin menarik minat anda. Kami juga mungkin berkongsi maklumat dengan syarikat gabungan dan rakan kongsi perniagaan semasa dan masa depan kami, dan jika kami terlibat dalam penggabungan, penjualan aset atau penyusunan semula perniagaan lain, kami juga boleh berkongsi atau memindahkan maklumat peribadi dan bukan peribadi anda kepada pengganti kami yang berhak.
 2. Kami mungkin melibatkan penyedia perkhidmatan pihak ketiga yang dipercayai untuk melaksanakan fungsi dan menyediakan perkhidmatan kepada kami, seperti mengehos dan menyelenggara pelayan kami dan laman web/aplikasi, penyimpanan dan pengurusan pangkalan data, pengurusan e-mel, pemasaran storan, pemprosesan kad kredit, perkhidmatan pelanggan dan memenuhi pesanan untuk produk dan perkhidmatan yang anda boleh beli melalui laman web/aplikasi. Kami berkemungkinan akan berkongsi maklumat peribadi anda, dan mungkin beberapa maklumat bukan peribadi, dengan pihak ketiga ini untuk membolehkan mereka melaksanakan perkhidmatan ini untuk kami dan untuk anda.
 3. Kami mungkin berkongsi bahagian data fail log kami, termasuk alamat IP, untuk tujuan analitis dengan pihak ketiga seperti rakan kongsi analitik web, pembangun aplikasi dan rangkaian iklan. Jika alamat IP anda dikongsi, ia mungkin digunakan untuk menganggarkan lokasi umum dan teknologi lain seperti kelajuan sambungan, sama ada anda telah melawati laman web/aplikasi di lokasi yang dikongsi dan jenis peranti yang digunakan untuk melawati laman web/aplikasi tersebut. Mereka mungkin mengumpulkan maklumat tentang pengiklanan kami dan perkara yang anda lihat di laman web/aplikasi dan kemudian menyediakan pengauditan, penyelidikan dan pelaporan untuk kami dan pengiklan kami.
 4. Kami juga mungkin mendedahkan maklumat peribadi dan bukan peribadi tentang anda kepada pegawai kerajaan atau penguatkuasa undang-undang atau pihak swasta kerana kami, mengikut budi bicara mutlak kami, percaya perlu atau sesuai untuk menjawab tuntutan, proses undangundang (termasuk sepina), untuk melindungi kami hak dan kepentingan atau pihak ketiga, keselamatan orang awam atau mana-mana orang, untuk menghalang atau menghentikan sebarang aktiviti yang menyalahi undang-undang, tidak beretika atau boleh diambil tindakan dari segi undang-undang, atau sebaliknya mematuhi perintah mahkamah, undang-undang, peraturan dan peraturan yang berkenaan.

7. Bila dan di mana maklumat dikumpul daripada pelanggan dan pengguna akhir?
Think Quran akan mengumpulkan maklumat peribadi yang anda serahkan kepada kami. Kami juga mungkin menerima maklumat peribadi tentang anda daripada pihak ketiga seperti yang diterangkan di atas.

8. Bagaimanakah kami menggunakan alamat e-mel anda?
Dengan menyerahkan alamat e-mel anda di tapak web/apl ini, anda bersetuju menerima e-mel daripada kami. Anda boleh membatalkan penyertaan anda dalam mana-mana senarai e-mel ini pada bila-bila masa dengan mengklik pada pautan pilih keluar atau pilihan berhenti melanggan lain yang disertakan dalam e-mel masing-masing. Kami hanya menghantar e-mel kepada orang yang telah membenarkan kami menghubungi mereka, sama ada secara langsung atau melalui pihak ketiga. Kami tidak menghantar e-mel komersial yang tidak diminta, kerana kami membenci spam sama seperti anda. Dengan menyerahkan alamat e-mel anda, anda juga bersetuju untuk membenarkan kami menggunakan alamat e-mel anda untuk sasaran khalayak pelanggan di tapak seperti Facebook, di mana kami memaparkan pengiklanan tersuai kepada orang tertentu yang telah mengikut serta untuk menerima komunikasi daripada kami. Alamat e-mel yang dihantar hanya melalui halaman pemprosesan pesanan akan digunakan untuk tujuan menghantar maklumat dan kemas kini yang berkaitan dengan pesanan anda kepada anda. Walau bagaimanapun, jika anda telah memberikan e-mel yang sama kepada kami melalui kaedah lain, kami boleh menggunakannya untuk sebarang tujuan yang dinyatakan dalam Polisi ini. Nota: Jika pada bila-bila masa anda ingin berhenti melanggan daripada menerima e-mel masa hadapan, kami menyertakan arahan berhenti melanggan terperinci di bahagian bawah setiap e-mel.

9. Berapa lama kami menyimpan maklumat anda?
Kami hanya menyimpan maklumat anda selagi kami memerlukannya untuk menyediakan Think Quran kepada anda dan memenuhi tujuan yang diterangkan dalam dasar ini. Ini juga terpakai untuk sesiapa sahaja yang kami berkongsi maklumat anda dan yang menjalankan perkhidmatan bagi pihak kami. Apabila kami tidak perlu lagi menggunakan maklumat anda dan kami tidak perlu menyimpannya untuk mematuhi kewajipan undang-undang atau kawal selia kami, kami akan memadamkan maklumat itu daripada sistem kami atau menyahperibadikannya supaya kami tidak dapat mengenal pasti anda.

10. Bagaimanakah kami melindungi maklumat anda?
Kami melaksanakan pelbagai langkah keselamatan untuk mengekalkan keselamatan maklumat peribadi anda apabila anda membuat pesanan atau memasukkan, menyerahkan atau mengakses maklumat peribadi anda. Kami menawarkan penggunaan pelayan yang selamat. Semua maklumat sensitif/kredit yang dibekalkan dihantar melalui teknologi Secure Socket Layer (SSL) dan kemudian disulitkan ke dalam pangkalan data pembekal gerbang Pembayaran kami hanya boleh diakses oleh mereka yang diberi kuasa dengan hak akses khas kepada sistem tersebut dan dikehendaki merahsiakan maklumat tersebut. Selepas transaksi, maklumat peribadi anda (kad kredit, nombor keselamatan sosial, kewangan, dll.) tidak akan disimpan dalam fail. Walau bagaimanapun, kami tidak dapat memastikan atau menjamin keselamatan mutlak sebarang maklumat yang anda hantar kepada Think Quran atau menjamin bahawa maklumat anda mengenai Perkhidmatan tidak boleh diakses, didedahkan, diubah atau dimusnahkan oleh pelanggaran mana-mana fizikal, teknikal, atau perlindungan pengurusan.
11. Bolehkah maklumat saya dipindahkan ke negara lain?
Think Quran diperbadankan di Malaysia. Maklumat yang dikumpul melalui laman web kami, melalui interaksi langsung dengan anda, atau daripada penggunaan perkhidmatan bantuan kami boleh dipindahkan dari semasa ke semasa ke pejabat atau kakitangan kami, atau kepada pihak ketiga, yang terletak di seluruh dunia, dan boleh dilihat dan dihoskan di mana-mana sahaja di dunia, termasuk negara yang mungkin tidak mempunyai undang-undang kebolehgunaan am yang mengawal selia penggunaan dan pemindahan data tersebut. Setakat yang dibenarkan oleh undang-undang yang terpakai, dengan menggunakan mana-mana perkara di atas, anda secara sukarela bersetuju dengan pemindahan rentas sempadan dan pengehosan maklumat tersebut.

12. Adakah maklumat yang dikumpul melalui Perkhidmatan Think Quran selamat?
Kami mengambil langkah berjaga-jaga untuk melindungi keselamatan maklumat anda. Kami mempunyai prosedur fizikal, elektronik dan pengurusan untuk membantu melindungi, menghalang capaian yang tidak dibenarkan, mengekalkan keselamatan data dan menggunakan maklumat anda dengan betul. Walau bagaimanapun, tiada orang mahupun sistem keselamatan yang kalis daripada kesilapan atau ralat, termasuk sistem penyulitan. Tambahan itu, orang boleh melakukan jenayah yang disengajakan, membuat kesilapan atau gagal mematuhi dasar. Oleh itu, sementara kami menggunakan usaha yang munasabah untuk melindungi maklumat peribadi anda, kami tidak dapat menjamin keselamatan mutlaknya. Jika undang-undang yang terpakai mengenakan sebarang kewajipan yang tidak boleh ditolak untuk melindungi maklumat peribadi anda, anda bersetuju bahawa salah laku yang disengajakan akan menjadi piawaian yang digunakan untuk mengukur pematuhan kami terhadap kewajipan tersebut.

13. Bolehkah saya mengemas kini atau membetulkan maklumat saya? Hak anda untuk membuat kemas kini atau pembetulan kepada maklumat yang dikumpulkan Think Quran bergantung pada hubungan anda dengan Think Quran. Kakitangan boleh mengemas kini atau membetulkan maklumat mereka seperti yang diperincikan dalam dasar pekerjaan dalaman syarikat kami.
Pelanggan mempunyai hak untuk meminta sekatan penggunaan tertentu dan pendedahan maklumat yang boleh dikenal pasti secara peribadi seperti berikut. Anda boleh menghubungi kami untuk (1) mengemas kini atau membetulkan maklumat pengenalan peribadi anda, (2) menukar keutamaan anda berkenaan dengan komunikasi dan maklumat lain yang anda terima daripada kami, atau (3) memadam maklumat pengenalan peribadi anda yang disimpan dalam sistem kami (tertakluk kepada perenggan berikut), dengan membatalkan akaun anda. Kemas kini, pembetulan, perubahan dan pemadaman tersebut tidak akan memberi kesan ke atas maklumat lain yang kami kekalkan, atau maklumat yang telah kami berikan kepada pihak ketiga menurut Dasar Privasi ini sebelum kemas kini, pembetulan, perubahan atau pemadaman tersebut. Untuk melindungi privasi dan keselamatan anda, kami mungkin mengambil langkah yang berpatutan (seperti meminta kata laluan yang unik) untuk mengesahkan identiti anda sebelum memberi anda akses profil atau membuat pembetulan. Anda bertanggungjawab untuk sentiasa mengekalkan kerahsiaan kata laluan unik dan maklumat akaun anda.
Anda harus sedar bahawa dari segi teknologi kami mungkin tidak dapat memadamkan setiap rekod maklumat yang anda berikan kepada kami daripada sistem kami. Keperluan untuk menyandarkan sistem kami bagi melindungi maklumat daripada kehilangan secara tidak sengaja bermakna salinan maklumat anda mungkin wujud dalam bentuk yang tidak boleh dipadamkan yang sukar atau mustahil untuk kami cari. Sejurus selepas menerima permintaan anda, semua maklumat peribadi yang disimpan dalam pangkalan data yang kami gunakan secara aktif, dan media lain yang mudah dicari akan dikemas kini, diperbetulkan, diubah atau dipadamkan, mengikut kesesuaian, secepat dan setakat yang perlu dan praktikal secara teknikal.
Jika anda adalah pengguna akhir dan ingin mengemas kini, memadam atau menerima sebarang maklumat yang kami ada tentang anda, anda boleh berbuat demikian dengan menghubungi organisasi di mana anda merupakan seorang pelanggan.

14. Kakitangan Jika anda seorang pekerja atau pemohon untuk bekerja dengan Think Quran, kami mengumpulkan maklumat yang anda berikan secara sukarela kepada kami. Kami menggunakan maklumat yang dikumpul untuk tujuan Sumber Manusia bagi menguruskan faedah kepada pekerja dan menapis permohonan.
Anda boleh menghubungi kami untuk (1) mengemas kini atau membetulkan maklumat anda, (2) menukar pilihan anda berkenaan dengan komunikasi dan maklumat lain yang anda terima daripada kami, atau (3) menerima rekod maklumat yang kami ada berkaitan dengan anda. Kemas kini, pembetulan, perubahan dan pemadaman sedemikian tidak akan memberi kesan ke atas maklumat lain yang kami kekalkan, atau maklumat yang telah kami berikan kepada pihak ketiga menurut Dasar Privasi ini sebelum kemas kini, pembetulan, perubahan atau pemadaman tersebut.

15. Jualan perniagaan
Kami berhak untuk memindahkan maklumat kepada pihak ketiga sekiranya berlaku penjualan, penggabungan atau pemindahan lain semua atau sebahagian besar semua aset Think Quran atau manamana Ahli Gabungan Korporatnya (seperti yang ditakrifkan di sini), atau bahagian Think Quran atau mana-mana Ahli Gabungan Korporatnya yang berkaitan dengan Perkhidmatan, atau sekiranya kami menghentikan perniagaan kami atau memfailkan petisyen atau petisyen kebankrapan telah difailkan terhadap kami, penyusunan semula atau prosiding serupa, dengan syarat pihak ketiga bersetuju untuk mematuhi terma Dasar Privasi ini.

16. Ahli Gabungan
Kami mungkin mendedahkan maklumat (termasuk maklumat peribadi) tentang anda kepada Ahli Gabungan Korporat kami. Untuk tujuan Dasar Privasi ini, "Rakan Gabungan Korporat" bermaksud mana - mana orang atau entiti yang mengawal secara langsung atau tidak langsung, dikawal oleh atau berada di bawah kawalan bersama Think Quran, sama ada melalui pemilikan atau sebaliknya. Sebarang maklumat yang berkaitan dengan anda yang kami berikan kepada Ahli Gabungan Korporat kami akan diuruskan oleh Ahli Gabungan Korporat tersebut mengikut terma Dasar Privasi ini.

17. Undang-undang terpakai Dasar Privasi ini dikawal oleh undang-undang Malaysia tanpa mengambil kira percanggahan peruntukan undang-undangnya. Anda bersetuju dengan bidang kuasa eksklusif mahkamah berkaitan dengan sebarang tindakan atau pertikaian yang timbul antara pihak di bawah atau berkaitan dengan Dasar Privasi ini kecuali bagi individu yang mungkin mempunyai hak untuk membuat tuntutan di bawah Privacy Shield, atau rangka kerja Swiss-AS.
Undang-undang Malaysia, tidak termasuk percanggahan peraturan undang-undang, akan mengawal Perjanjian ini dan penggunaan laman web/aplikasi anda. Penggunaan laman web/aplikasi anda juga mungkin tertakluk pada undang-undang tempatan, negeri, kebangsaan atau antarabangsa yang lain.
Dengan menggunakan Think Quran atau menghubungi kami secara terus, anda menunjukkan penerimaan anda terhadap Dasar Privasi ini. Jika anda tidak bersetuju dengan Dasar Privasi ini, anda tidak seharusnya melibatkan diri dengan laman web kami, atau menggunakan perkhidmatan kami. Penggunaan laman web yang berterusan, penglibatan terus dengan kami, atau mengikuti penyiaran perubahan pada Dasar Privasi ini yang tidak menjejaskan penggunaan atau pendedahan maklumat peribadi anda dengan ketara bermakna anda menerima perubahan tersebut.
18. Persetujuan anda
Kami telah mengemas kini Dasar Privasi kami untuk memberikan anda ketelusan lengkap tentang perkara yang ditetapkan apabila anda melawat laman kami dan cara ia digunakan. Dengan menggunakan laman web/aplikasi kami, mendaftar akaun, atau membuat pembelian, anda dengan ini bersetuju dengan Dasar Privasi kami dan bersetuju dengan syaratnya.

19. Pautan ke laman web lain
Dasar Privasi ini hanya terpakai kepada Perkhidmatan. Perkhidmatan mungkin mengandungi pautan ke laman web lain yang tidak dikendalikan atau dikawal oleh Think Quran. Kami tidak bertanggungjawab ke atas kandungan, ketepatan atau pendapat yang dinyatakan dalam laman web tersebut, dan laman web tersebut tidak disiasat, dipantau atau diperiksa untuk ketepatan atau kesempurnaan oleh kami. Sila ingat bahawa apabila anda menggunakan pautan untuk pergi ke laman web lain dari Perkhidmatan ini, Dasar Privasi kami tidak lagi berkuat kuasa. Pelayaran dan interaksi anda di mana-mana laman web lain, termasuk yang mempunyai pautan pada platform kami, tertakluk pada peraturan dan dasar laman web itu sendiri. Pihak ketiga tersebut mungkin menggunakan kuki mereka sendiri atau kaedah lain untuk mengumpul maklumat tentang anda.

20. Pengiklanan Laman web/aplikasi ini mungkin mengandungi iklan pihak ketiga dan pautan ke laman pihak ketiga. Think Quran tidak membuat sebarang representasi tentang ketepatan atau kesesuaian mana -mana maklumat yang terkandung dalam iklan atau laman tersebut dan tidak menerima sebarang tanggungjawab atau liabiliti untuk tindakan itu atau kandungan iklan dan laman tersebut dan tawaran yang dibuat oleh pihak ketiga.
Pengiklanan mengekalkan Think Quran dan banyak laman web serta perkhidmatan yang anda gunakan secara percuma. Kami bekerja keras untuk memastikan bahawa iklan adalah selamat, tidak mengganggu dan relevan yang mungkin.
Iklan pihak ketiga dan pautan ke laman lain di mana barangan atau perkhidmatan diiklankan bukanlah pengesahan atau pengesyoran oleh Think Quran terhadap laman, barangan atau perkhidmatan pihak ketiga. Think Quran tidak bertanggungjawab ke atas kandungan mana-mana iklan, janji yang dibuat atau kualiti/kebolehpercayaan produk atau perkhidmatan yang ditawarkan dalam semua iklan.
21. Kuki untuk pengiklanan
Kuki ini mengumpul maklumat dari masa ke semasa tentang aktiviti dalam talian anda di laman web/aplikasi dan perkhidmatan dalam talian lain untuk menjadikan iklan dalam talian lebih relevan dan berkesan kepada anda. Ini dikenali sebagai pengiklanan berasaskan minat. Mereka juga melaksanakan fungsi seperti menghalang iklan yang sama daripada terus muncul semula dan memastikan iklan dipaparkan dengan betul untuk pengiklan. Tanpa kuki, sukar bagi pengiklan untuk menjangkau penonton atau mengetahui bilangan iklan yang dipaparkan dan bilangan klik yang mereka terima.

22. Kuki
Think Quran menggunakan "Kuki" untuk mengenal pasti kawasan laman web kami yang telah anda lawati. Kuki ialah data kecil yang disimpan pada komputer atau peranti mudah alih anda oleh pelayar imbas web anda. Kami menggunakan Kuki untuk meningkatkan prestasi dan fungsi laman web/aplikasi kami tetapi bukan sebagai keperluan penggunaannya. Walau bagaimanapun, tanpa kuki ini, fungsi tertentu seperti video mungkin menjadi tidak tersedia atau anda akan dikehendaki memasukkan butiran log masuk anda setiap kali anda melawati laman web/aplikasi kerana kami tidak dapat mengingat bahawa anda telah log masuk sebelum ini. Kebanyakan pelayar imbas web boleh ditetapkan untuk menyekat penggunaan Kuki. Walau bagaimanapun, jika anda melumpuhkan Kuki, anda mungkin tidak dapat mengakses dengan baik atau tidak boleh langsung akses fungsi di laman web kami. Kami tidak pernah meletakkan Maklumat Pengenalan Peribadi dalam Kuki.

23. Menyekat dan melumpuhkan kuki dan teknologi yang sama
Di mana sahaja anda berada, anda juga boleh menetapkan pelayar imbas anda untuk menyekat kuki dan teknologi yang sama, tetapi tindakan ini mungkin menyekat kuki penting kami dan menghalang laman web kami daripada berfungsi dengan baik, dan anda mungkin tidak dapat menggunakan sepenuhnya semua ciri dan perkhidmatannya. Anda juga harus sedar bahawa anda juga mungkin kehilangan beberapa maklumat yang disimpan (contoh, butiran log masuk yang disimpan, pilihan laman) jika anda menyekat kuki pada pelayar imbas anda. Pelayar yang berbeza menyediakan kawalan yang berbeza untuk anda. Melumpuhkan kuki atau kategori kuki tidak memadamkan kuki daripada pelayar imbas anda, anda perlu melakukannya sendiri daripada pelayar imbas anda, anda harus melawati menu bantuan pelayar imbas anda untuk mendapatkan maklumat lanjut.

24. Perkhidmatan pemasaran semula
Kami menggunakan perkhidmatan pemasaran semula. Apakah Pemasaran Semula? Dalam pemasaran digital, pemasaran semula (atau penyasaran semula) ialah penyiaran iklan merentas internet kepada orang yang telah melawat laman web anda. Ia membolehkan syarikat anda kelihatan seperti mereka "mengikuti" orang di seluruh internet dengan menyiarkan iklan di laman web dan platform yang paling kerap mereka gunakan.

25. Butiran pembayaran
Berkenaan dengan mana-mana kad kredit atau butiran pemprosesan pembayaran lain yang anda berikan kepada kami, kami komited bahawa maklumat sulit ini akan disimpan dengan cara yang paling selamat.

26. Privasi kanak-kanak
Kami mengumpul maklumat daripada kanak-kanak di bawah umur 13 tahun hanya untuk meningkatkan perkhidmatan kami. Jika Anda adalah ibu bapa atau penjaga dan Anda sedar bahawa anak Anda telah memberikan Kami Data Peribadi tanpa kebenaran anda, sila hubungi Kami. Jika Kami menyedari bahawa Kami telah mengumpul Data Peribadi daripada sesiapa di bawah umur 13 tahun tanpa pengesahan kebenaran ibu bapa, kami mengambil langkah untuk memadamkan maklumat tersebut daripada pelayan Kami.

27. Perubahan pada dasar privasi kami
Kami mungkin menukar Perkhidmatan dan dasar kami, dan kami mungkin perlu membuat perubahan pada Dasar Privasi ini supaya ia mencerminkan Perkhidmatan dan dasar kami dengan tepat. Melainkan dikehendaki sebaliknya oleh undang-undang, kami akan memberitahu anda (contohnya, melalui Perkhidmatan kami) sebelum kami membuat perubahan pada Dasar Privasi ini dan memberi anda peluang untuk menyemaknya sebelum ia berkuat kuasa. Kemudian, jika anda terus menggunakan Perkhidmatan, anda akan terikat dengan Dasar Privasi yang dikemas kini. Jika anda tidak mahu bersetuju dengan ini atau mana-mana Dasar Privasi yang dikemas kini, anda boleh memadamkan akaun anda.

28. Perkhidmatan pihak ketiga
Kami mungkin memaparkan, menyertakan atau menyediakan kandungan pihak ketiga (termasuk data, maklumat, aplikasi dan perkhidmatan produk lain) atau menyediakan pautan ke laman web atau perkhidmatan pihak ketiga ("Perkhidmatan Pihak Ketiga").
Anda mengakui dan bersetuju bahawa Think Quran tidak akan bertanggungjawab untuk mana -mana Perkhidmatan Pihak Ketiga, termasuk ketepatan, kesempurnaan, ketepatan masa, kesahihan, pematuhan hak cipta, kesahihan, kesopanan, kualiti atau mana-mana aspek lain daripadanya. Think Quran tidak memikul dan tidak akan mempunyai apa-apa liabiliti atau tanggungjawab kepada anda atau mana-mana orang atau entiti lain untuk mana-mana Perkhidmatan Pihak Ketiga. Perkhidmatan Pihak Ketiga dan pautan kepadanya disediakan semata-mata sebagai kemudahan kepada anda dan anda mengakses dan menggunakannya sepenuhnya atas risiko anda sendiri dan tertakluk kepada terma dan syarat pihak ketiga tersebut.
29. Pixel Facebook
Pixel Facebook ialah alat analitik yang membolehkan anda mengukur keberkesanan pengiklanan anda dengan memahami tindakan yang diambil oleh orang di laman web anda. Anda boleh menggunakan pixel untuk: Pastikan iklan anda dipaparkan kepada orang yang betul. Pixel Facebook mungkin mengumpul maklumat daripada peranti anda apabila anda menggunakan perkhidmatan tersebut. Facebook pixel mengumpul maklumat yang disimpan mengikut Dasar Privasinya.

30. Teknologi penjejakan
 1. Kuki
  Kami menggunakan Kuki untuk meningkatkan prestasi dan fungsi laman web/aplikasi kami tetapi bukan sebagai keperluan penggunaannya. Walau bagaimanapun, tanpa kuki ini, fungsi tertentu seperti video mungkin menjadi tidak tersedia atau anda akan dikehendaki memasukkan butiran log masuk anda setiap kali anda melawati laman web/aplikasi kerana kami tidak akan dapat mengingati bahawa anda telah log masuk sebelum ini.
 2. Storan tempatan
  Storan Tempatan kadangkala dikenali sebagai storan DOM, menyediakan aplikasi web dengan kaedah dan protokol untuk menyimpan data sisi klien. Storan web menyokong storan data yang berterusan, sama seperti kuki tetapi dengan kapasiti yang sangat dipertingkatkan dan tiada maklumat yang disimpan dalam pengepala permintaan HTTP.
 3. “Sessions”
  Think Quran menggunakan "Sessions" untuk mengenal pasti kawasan laman web kami yang telah anda lawati. "Sessions" ialah data kecil yang disimpan pada komputer atau peranti mudah alih anda oleh pelayar imbas web anda.

Kami tidak menjual Maklumat Peribadi pengguna kami.

Untuk maklumat lanjut tentang hak ini, sila hubungi kami.


Hubungi Kami
Hubungi kami jika anda mempunyai sebarang pertanyaan.