ការស្វែងរកសូរ៉ោ
មើលគម្ពីរគួរអានឡើងវិញ:
មើលម្តងមួយពាក្យៗ មើលម្តងមួយសូរ៉ោះៗ
ចាប់ផ្តើមសិក្សា

មើលបណ្តាមេរៀនដែលអ្នកពេញចិត្ត
- ធានាថាអ្នកនឹងយល់វា

កម្មវិធីដ៏ល្អឥតខ្ចោះនេះ គឺធ្វើឡើងសម្រាប់ជនម៉ូស្លីមទាំងឡាយដែលបានសូត្រគម្ពីគូរអានពេញមួយជីវិតរបស់ពួកគេទៅហើយ ប៉ុន្តែពួកគេមិនដែលបានយល់អត្ថន័យវាពេញលេញឡើយ។
ការរៀនដោយមានភាពងាយស្រួលនិង ប្រសិទ្ធិភាព
បណ្តាមេរៀនដែលត្រូវបង្រៀនៈ
ការស្វែងរកសូរ៉ោះ
ត្រូវបានរៀបចំឡើងជាមេរៀនខ្លីតូចៗដោយធ្វើឲ្យមានភាពសាម័ញ្ញនិងងាយស្រួល។
ការអនុវត្តន៍ជាប្រចាំ
ត្រូវបានរៀបចំឡើងសម្រាប់ធ្វើឲ្យការអនុវត្តមានលក្ខណៈផ្ទាល់ខ្លួន ដើម្បីបង្កើននូវការក្សារទុកការចងចាំ។
មានភាពសប្បាយ និង បែបជំរុញទឹកចិត្ត
ការរៀនដែលមានលក្ខណៈប្រកួតប្រជែង
ចូររកឲ្យបាន XP ហើយមើលថាអ្នកអាចប្រៀបធៀបជាមួយអ្នកផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងកម្មវិធីប្រកួតប្រជែងរបស់អ្នកបានដែរឬទេ។
ផលនៃការធ្វើបានល្អ
រាល់ការបញ្ចប់មេរៀននីមួយៗគឺនឹងមានភាពពេញចិត្ត ហើយរាល់ការបញ្ចប់សូរ៉ោះទំាងមូលនីមួយៗគឺពិតជាទទួលបាននូវផលល្អគួរជាទីពេញចិត្ត ។
ពង្រឹងនិងពង្រីកនូវពាក្យក្នុងគម្ពីរគួរអានរបស់អ្នក
ប្រសិទ្ធិភាពចំណេះដឹងៈ បណ្តាពាក្យដែលអ្នកបានរៀនមិនត្រឹមតែជួយក្នុងការយល់ដឹងអំពីសូរ៉ោះទូទៅដែលមាននៅក្នុងគម្ពីរគួរអានប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងអាចជួយបង្កើនសមត្ថភាពយល់ដឹងនិងភាពស្ទាត់ជំនាញក្នុងគម្ពីរគួរអានផងដែរ។
ចាប់ផ្តើមសិក្សា
ផ្តោតលើ សូរ៉ោះដែលត្រូវបានគេសូត្រជាញឹកញាប់បំផុត
ការស្វែងរកសូរ៉ោះ ត្រូវបានផ្តល់ជាអទិភាពដល់បណ្តាសូរ៉ោះទាំងឡាយ ដែលត្រូវបានសូត្រជាញឹកញាប់បំផុត ដោយជនមូស្លីមទូទាំងពិភពលោក ដោយធ្វើឲ្យបទពិសោធន៍នៃការរៀនប្រកដដោយអត្ថន័យនិងផ្តោតចំចំណុច។
Al-Fatihah
Ayatul-Kursi
Al-Ikhlas
Al-Falaq
An-Nas
Al-Masad
An-Nasr
Al-Kafirun
Al-Kauthar
Al-Ma'un
Quraysh
Al-Fil
Al-Humazah
Al-'asr
At-Takathur
Al-Qari'ah
Al-'adiyat
Al-Zalzalah
Al-Bayyinah
Al-Qadr
Al-'alaq
At-Tin
Al-Insyirah
Ad-Dhuha
Al-Layl
Ash-Shams
Al-A'la
At-Tariq
Ya-Sin
Al-Kahf-I
Al-Kahf-II
Al-Mulk
គ្មានការចំណាយបន្ថែម: ការប្រើប្រាស់ ការស្វែងរកសូរ៉ោះ ដោយឥតគិតថ្លៃ បន្ថែម ប្រសិនបើអ្នកជាអ្នកប្រើប្រាស់ Think Quran Plus​។
ការរៀនដែលមានភាពបត់បែន: អ្នកអាចសិក្សាបានទោះជារវល់ ឬ សិក្សាទៅតាមជំហានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក មិនថានៅទីកន្លែងណា ពេលវេលាណាក៏ដោយ ឲ្យតែអ្នកចង់រៀន។
គ្រាន់តែ ចំណាយពេល15 នាទីក្នុងមួយថ្ងៃ: ចំណាយពេលត្រឹមតែមួយភាគបួននៃម៉ោងជារៀងរាល់ថ្ងៃ ដើម្បីយល់ភាសានៃគម្ពីរគួរអានក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែប្រាំមួយខែប៉ុណ្ណោះ។
តើអ្នកណាអាចទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពី ការស្វែងរកសូរ៉ោះ?
ការស្វែងរកសូរ៉ោះ គឺល្អឥតខ្ចោះសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ផ្សេងៗគ្នា គ្រប់កំរិតគ្រប់វ័យ រួមមានទាំង មនុស្សពេញវ័យដែលមិនមែនជាជនជាតិអារ៉ាប់ ដែលពួកគេស្វែងរកការផ្សារភ្ជាប់ឡើងវិញនូវជំនឿរបស់ពួកគេ, ជនឥស្លាមវ័យក្មេងៗ ដែលអន្ទះសារចង់រៀនភាសាអារ៉ាប់ក្នុងគម្ពីរគួរអាន និង គ្រូបង្រៀន ដែលកំពុងស្វែងរកឧបករណ៍បង្រៀនដែលមានរៀបជាប្រព័ន្ធស្រេច។
អ្នកប្រើប្រាស់ ការស្វែងរកសូរ៉ោះ ចាប់ផ្តើមដោយត្រូវចេះស្ទាត់ជំនាញនូវពាក្យចំនួន 1000 ពាក្យ ដែលជាពាក្យសាមញ្ញបំផុតនៅក្នុងគម្ពីរគួរអាន។
ចាប់ផ្តើមសិក្សា
មតិលើកសរសើរ
“កម្មវិធីនេះគឺល្អខ្លាំងណាស់។ វាបំពេញបំណង និងក្តីសង្ឃឹមរបស់ខ្ញុំ។”

Encik Abdul Rahman Iskandar
(ចាងហ្វាងនៃសាសនាឥស្លាមនៃរដ្ឋសាឡាង៉រ ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី)
“នេះគឺជាកម្មវិធីដ៏ល្អបំផុត និងសប្បាយបំផុត។ ប៉ុន្តែវាមិនមែនជាការងាយស្រួលនោះទេប្រសិនបើពួកគេមិនបានចេះចំនួនមួយពាន់ពាក្យដែលជាពាក្យមូលដ្ឋានគ្រឹះ។ កម្មវិធីនេះគឺមានការប្រកួតប្រជែងជាខ្លាំង។ វាពិតជាមានឥទ្ធិពលទៅវិញទៅមក ពីព្រោះថាពាក្យទាំងនេះគឺសម្រាប់បណ្តាអាយ៉ាត់ទាំងមូល”

Encik Mat Ariff Mohd Jaafar
(អតីតវិស្វករ នៃរដ្ឋសាឡាង៉រ ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី)
“កម្មវិធីមួយនេះមានប្រយោជន៍ខ្លាំងណាស់។ វាដូចជាការរៀនបន្តពេញមួយជីវិត។ ដូច្នេះសម្រាប់ខ្ញុំ វាពិតជាបានបំពេញនូវពាក្យនានានៃអាយ៉ាត់ៗនូវរាល់សូរ៉ោះនីមួយៗ។”

Encik Mohd Fazli Muhyiddin
(សហគ្រិននៃរដ្ឋប៉េណាំង ប្រទេស​ម៉ាឡេស៊ី)
“វ៉ោវ! ខ្ញុំពិតជារំភើបណាស់ ទោះបីជាខ្ញុំទើបតែចាប់ផ្តើមរៀនពី សូរ៉ោះអាល់ហ្វាតីហះ ក៏ដោយ។ កម្មវិធីនេះពិតជាមានលក្ខណៈច្បាស់លាស់ល្អណាស់! បន្ទាប់ពីនេះ ខ្ញុំគិតថា វានឹងមានភាពងាយស្រួលក្នុងការយល់ពីការសូត្ររបស់អ៊ីម៉ាំក្នុងអំឡុងពេលថ្វាយបង្គុំព្រះ។ ពិតជាគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងណាស់!”

Puan Erma Yenti bt Saru
(សហគ្រិន នៃរដ្ឋសាឡាង៉រ ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី)
ចូរផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍ក្នុងការរៀននៃគម្ពីរគូរអានរបស់អ្នក
សម្រាប់អ្នកទាំងឡាយដែលជឿលើគម្ពីរគួរអានថាពិតជាបានផ្តល់នូវដំណោះស្រាយនានាសម្រាប់គ្រប់ទិដ្ឋភាពនៃជីវិតរស់នៅ អ្នកនឹងឃើញថា ការស្វែងរកសូរ៉ោះ គឺជាកំណប់ទ្រព្យដែលមិនអាចកាត់ថ្លៃបាន។
ការទទួលអារម្មណ៍ដ៏អស្ចារ្យ
អ្នក​អាចយល់សាររបស់គម្ពីរគួរអាន​យ៉ាងស៊ីជម្រៅដោយមិនពឹងផ្អែកលើការបកប្រែ។
បង្កើនការផ្តោតអារម្មណ៍(ខូហ្សូក) របស់អ្នកនៅក្នុងថ្វាយបង្គុំ
ការយល់អត្ថន័យនូវបណ្តាសូរ៉ោះៗដែលអ្នកសូត្រ ដើម្បីបង្កើនការផ្តោតអារម្មណ៍នៅក្នុងបទពិសោធន៍ថ្វាយបង្គុំ។
ការផ្សារភ្ជាប់នៃការជម្រុញទឹកចិត្ត
ធ្វើឲ្យមានការជម្រុញទឹកចិត្តជាមួយរាល់សារនីមួយៗនៅក្នុងគម្ពីរគួរអាន
ចាប់ផ្តើមសិក្សា
ដិតអារម្មណ៍និងជក់ចិត្តក្នុងការអានគម្ពីរគួរអាន
ស្វែងយល់អំពីពាក្យពេចន៍នៅក្នុងគម្ពីរគូរអាន វាជួយបំភ្លឺចិត្ត គំនិត និងចង្អុលបង្ហាញមាគ៌ាជាជំហានៗ ។ ចូលរួមដំណើរការជាមួយគ្នាក្នុងការជួយបង្កើនចំណេះដឹង ដែលអាចបង្កើតទំនាក់ទំនងរបស់ពួកយើង ឲ្យបានកាន់តែច្រើនឡើងៗទៅវិញទៅមក ក៏ដូចជាចំពោះជំនឿរបស់យើងកាន់តែប្រសើរឡើង ។
មានអ្នកប្រើប្រាស់ច្រើនជាង 50,000 នាក់ នៅទូទាំងសកលលោក បានចូលសាសនាឥស្លាម តាមរយៈគម្ពីរគួរអាន ដោយសារតែប្រើកម្មវិធីរបស់ពួកយើង។ ឥឡូវនេះ វាដល់វេនរបស់អ្នកហើយ។